Phụ kiện xì gà

Hộp giữ ẩm xì gà Trinidad loại 100 điếu có khóa - Mã SP: TXG01

Mã sản phẩm TXG01
Thương hiệu Trinidad
Kích thước 350x234x160mm
Chất liệu Gỗ
Chất liệu hộp Gỗ tuyết tùng
Màu sắc Màu vân gỗ
Giá 7.000.000 VNĐ
Liên hệ 097 894 9189
Hộp giữ ẩm xì gà Trinidad loại 100 điếu có khóa - Mã SP: TXG01 - Ảnh 1
Hộp giữ ẩm xì gà Trinidad loại 100 điếu có khóa - Mã SP: TXG01 - Ảnh 1
Hộp giữ ẩm xì gà Trinidad loại 100 điếu có khóa - Mã SP: TXG01 - Ảnh 2
Hộp giữ ẩm xì gà Trinidad loại 100 điếu có khóa - Mã SP: TXG01 - Ảnh 2
Hộp giữ ẩm xì gà Trinidad loại 100 điếu có khóa - Mã SP: TXG01 - Ảnh 3
Hộp giữ ẩm xì gà Trinidad loại 100 điếu có khóa - Mã SP: TXG01 - Ảnh 3
Hộp giữ ẩm xì gà Trinidad loại 100 điếu có khóa - Mã SP: TXG01 - Ảnh 4
Hộp giữ ẩm xì gà Trinidad loại 100 điếu có khóa - Mã SP: TXG01 - Ảnh 4
Hộp giữ ẩm xì gà Trinidad loại 100 điếu có khóa - Mã SP: TXG01 - Ảnh 5
Hộp giữ ẩm xì gà Trinidad loại 100 điếu có khóa - Mã SP: TXG01 - Ảnh 5
Hộp giữ ẩm xì gà Trinidad loại 100 điếu có khóa - Mã SP: TXG01 - Ảnh 6
Hộp giữ ẩm xì gà Trinidad loại 100 điếu có khóa - Mã SP: TXG01 - Ảnh 6
Hộp giữ ẩm xì gà Trinidad loại 100 điếu có khóa - Mã SP: TXG01 - Ảnh 7
Hộp giữ ẩm xì gà Trinidad loại 100 điếu có khóa - Mã SP: TXG01 - Ảnh 7
Hộp giữ ẩm xì gà Trinidad loại 100 điếu có khóa - Mã SP: TXG01 - Ảnh 8
Hộp giữ ẩm xì gà Trinidad loại 100 điếu có khóa - Mã SP: TXG01 - Ảnh 8
Hộp giữ ẩm xì gà Trinidad loại 100 điếu có khóa - Mã SP: TXG01 - Ảnh 9
Hộp giữ ẩm xì gà Trinidad loại 100 điếu có khóa - Mã SP: TXG01 - Ảnh 9
Hộp giữ ẩm xì gà Trinidad loại 100 điếu có khóa - Mã SP: TXG01 - Ảnh 10
Hộp giữ ẩm xì gà Trinidad loại 100 điếu có khóa - Mã SP: TXG01 - Ảnh 10
Hộp giữ ẩm xì gà Trinidad loại 100 điếu có khóa - Mã SP: TXG01 - Ảnh 11
Hộp giữ ẩm xì gà Trinidad loại 100 điếu có khóa - Mã SP: TXG01 - Ảnh 11
Hộp giữ ẩm xì gà Trinidad loại 100 điếu có khóa - Mã SP: TXG01 - Ảnh 12
Hộp giữ ẩm xì gà Trinidad loại 100 điếu có khóa - Mã SP: TXG01 - Ảnh 12
Hộp giữ ẩm xì gà Trinidad loại 100 điếu có khóa - Mã SP: TXG01 - Ảnh 13
Hộp giữ ẩm xì gà Trinidad loại 100 điếu có khóa - Mã SP: TXG01 - Ảnh 13

097 894 9189

Chuyên bán Xì gà & Phụ kiện
T17 tòa nhà Capital Tower
109 Trần Hưng Đạo, Hà Nội